AromaTouch Technique

 

 

 

 

Wat is de AromaTouch™ Techniek?
dōTERRA’s AromaTouch techniek is een klinische benadering om dōTERRA etherische oliën toe te passen. Er wordt gewerkt langs de meridiaan energiebanen en viscerale contactpunten van de rug tot aan de voeten.
De toepassing heeft ten doel het sympathische en parasympatische zenuwstelsel van het lichaam te helpen in evenwicht te komen.
De AromaTouch techniek is ontwikkeld door Dr. David Hill, een vooraanstaand expert op het gebied van integratieve geneeskunde en therapeutische toepassingen van etherische oliën.
De AromaTouch techniek is zowel eenvoudig als intuïtief en maakt gebruik van dōTERRA’s CPTG etherische oliën voor een ongeëvenaarde ervaring van aarding voor de ontvanger.

De AromaTouch™ procedure
De AromaTouch techniek omvat vier primaire stappen: stress vermindering, immuunversterking, ontstekingsreactie vermindering en homeostase. Ontwikkeld om systematisch stressoren aan het autonome stelsel te minimaliseren en te balanceren. Elke stap in het proces omvat twee etherische oliën, een enkelvoudige olie of een samengestelde olie. De techniek vereist 45 minuten per behandeling.
Veelvoudige toepassingen zijn zeer nuttig bij het gebruik van essentiële oliën. De meeste mensen ondervinden factoren in het dagelijks leven, van zowel hun interne als externe omgeving, die negatieve effecten hebben op hun algemene gezondheid en welzijn. Deze negatieve stoornissen veroorzaken een onbalans in homeostase, het natuurlijke evenwicht van lichaamssystemen en gezondheid. De Aroma Touch ™ -techniek werkt om homeostase te herstellen en de impact van deze factoren te minimaliseren. Vier systemische constanten die meestal homeostase verstoren zijn: • Stress • verminderd immuun systeem • Ontstekingen • Autonoom onevenwichtigheid

 

 

 

 

AromaTouch® Technique

The AromaTouch Technique is a simple yet powerful way to provide every individual with an essential oil experience.

 What is the Aroma Touch™ Technique?

AromaTouch Technique is a clinical approach to applying essential oils along energy meridians and visceral contact points of the back and feet to help balance sympathetic and parasympathetic nervous systems of the body. Developed by Dr. David Hill, a leading expert in integrative medicine and therapeutic applications of essential oils, the AromaTouch Technique improves well-being by reducing physical and emotional stressors and by supporting healthy autonomic function. The technique is simple and intuitive and I use doTerra’s CPTG Certified Pure Therapeutic Grade™ essential oils for an unparalleled grounding experience for recipients.

Aroma Touch™ Procedure

The Aroma Touch Technique includes four primary steps designed to minimize systemic stressors to autonomic balance. Each step includes the application of two essential oils or essential oil blends specifically formulated to support healthy emotional and physiological functions for well-being. The technique requires 45 minutes per application. Multiple applications are very beneficial using essential oils. Most individuals encounter factors in daily life, from both their internal and external environment, that have negative effects on their overall health and well-being These negative disturbances cause an imbalance in homeostasis, the natural balance of body systems and health. Homeostasis is the natural state of Such challenges, even when they do not directly result in disease, cause our bodies to function at a sub-optimal level. The Aroma Touch™ Technique works to restore homeostasis, and minimize the impact of these factors. Four systemic constants that most often impair homeostasis are:

  • Stress
  • Toxic Insult
  • Inflammation
  • Autonomic Imbalance