Symphony Of the Cells

 

 

 

 

 

Wat is SOTC?

Symphony of the Cells bestaat uit meerdere unieke protocollen, waarbij essentiële oliën worden aangebracht op de ruggenwervel en voeten. Elke gebruikte olie is specifiek geselecteerd om zijn gunstig werking op uw gezondheidstoestand.
Deze geselecteerde essentiële oliën hebben affiniteit voor bepaalde organen in ons lichaam en geven door hun toepassing een diepgaande geneeskrachtige ervaring. Elk SOTC-protocol is ook erg ontspannend. Mensen melden dat zij na afloop zich herboren, rustig en vredig voelen. Sommigen vallen zelfs in slaap tijdens de sessie van SOTC behandeling.

Deze mooie techniek brengt balans en harmonie: fysiek, emotioneel en spiritueel.

De applicatie van de olie duurt ongeveer 15 minuten, waarna er ongeveer 10 tot 15 minuten wordt gerust. De prijzen van de verschillende behandelingen zijn gebaseerd op de gebruikte olie en kunnen dus per protocol verschillen.

Over het algemeen is SOTC het meest effectief wanneer u elke 3 dagen een SOTC ontvangt. In sommige gevallen worden twee verschillende protocollen afgewisseld. Het aantal sessies varieert per geval – soms is een voldoende, meestal is een set van meerdere sessies nodig totdat de gewenste resultaten bereikt zijn. De selectie van een protocol en aanbevolen frequentie wordt bepaald op basis van de evaluatie van uw symptomen. Welke protocollen zijn er?

 • Basis Protocol
 • Cardiovasculair Protocol
 • Digistief Protocol
 • Hormoon Balans Protocol
 • Infectieziekten Protocol
 • Ontstekingen Protocol
 • Lymfatisch Protocol
 • Maxim Protocol
 • Neurologisch Protocol
 • Osteo Protocol
 • Ademhaling Protocol
 • Solar Protocol
 • Cellular Protocol
 • Chi Protocol
 • Emobic Protocol
 • Vergevings Protocol

 

 

 

 What is SOC?

Symphony of the Cells (SOC) is a unique topical protocol that incorporates the application of essential oils specifically selected and beneficial to your health condition.

Certain essential oils have affinity for certain organs in our body and through their topical application provide a deeply healing experience. Each SOC protocol is also very relaxing, and people report feeling rejuvenated, calm and peaceful. Some even fall asleep during the session of SOC.

This beautiful technique brings balance and harmony: physically, emotionally and spiritually.

How often and for how many sessions should I receive SOC?

Generally SOC is most effective when received every 3 days. In some cases, two different protocols will be alternated. The number of sessions varies with each case – sometimes one is sufficient, most of the time a set of several is needed until results are achieved.

The selection of protocol(s) and recommended frequency will be determined based on the evaluation of your symptoms.

Symphony of the Cells™ Protocols

 • Basic Protocol
 • Cardiovascular Protocol
 • Digestive Protocol
 • Hormone Balance Protocol
 • Infectious Disease Protocol
 • Inflammatory Protocol
 • Lymphatic Protocol
 • Maxim Protocol
 • Neurological Protocol
 • Osteo Protocol
 • Respiratory Protocol
 • Solar Protocol
 • Cellular Protocol
 • Chi Protocol
 • Emobic Protocol
 • Forgiveness Protocol